CryptoLocalATM - Il Primo provider di Bitcoin ATM ad ottenere la registrazione OAM

CryptoLocalATM – Първият доставчик на биткойн банкомат, който постигна OAM регистрация

Щастливи сме да съобщим, че CryptoLocalATM, най-големият доставчик на биткойн банкомати, присъстващ на италианска и европейска територия за обмен на криптовалути, обявява, че на 27 май 2022 г. е получил регистрационен номер PSV13 в регистъра за оператори на виртуална валута, управляван от „Organismo Agenti e Mediatori (OAM), която изключително и автономно се грижи за списъците на финансови агенти и кредитни посредници, които да работят в Италия.

Регистрацията в регистъра е направена на името на CLS SRL, юридическото лице на групата на италианската територия, ще позволи на компанията да предлага нови услуги на своите клиенти в пълно съответствие с действащите разпоредби като доказателство за ангажимента на CryptoLocalATM да се адаптира към местните разпоредби относно криптовалутите.

Регистрацията предвижда предаването на OAM на данни, свързани с операции, извършвани на територията на Италианската република на тримесечна база.