GDPR

Our GDPR

 

GDPR : Актуализации на нашите правила

На 25 май GDPR, Общ регламент за защита на данните (Регламент 2016/679), регламент на ЕС, създаден, за да подобри вашите права на поверителност, влиза в сила. Използвахме тази възможност, за да преминем през и актуализираме нашите Условия за ползване и нашата Политика за поверителност, за да осигурим по-голяма прозрачност на начина, по който предоставяме услугите си и за да сме сигурни, че отговаряме на изискванията на GDPR. Нашите нови условия ще влязат в сила на 25 май, а оттогава ще поискаме да приемете актуализираните условия. Днес публикуваме новите условия, за да ви дадем малко време да се запознаете с предстоящите промени.

 

Резюме на Декларацията за поверителност

Нашата политика за поверителност е почти напълно пренаписана. Подробно описваме категориите лични данни, които събираме и съхраняваме, включително причините за събиране и обработка на данните. Ние обясняваме как и с кого споделяме вашите лични данни. Ние обясняваме нашата политика по отношение на запазването на данни и изтриването на профила и обясняваме правата ви за вашите данни. Ние обясняваме как използваме бисквитки и ви информираме как можете да се свържете с нашия служител по защита на данните.
  • Вашите права – Съгласно GDPR и в зависимост от правните основания за обработка на данните може да имате напр. правото на достъп до личните ви данни, правото да коригира неточни данни, правото да се премахват данните, че вече нямаме причина да обработваме, правото да възразим срещу обработката, правото на преносимост на данните, правото да да се оплакват от надзорен орган и правото да оттеглят съгласието си.

Международен трансфер на вашите лични данни

Международен трансфер на вашите лични данни

Ние съхраняваме вашата информация предимно в рамките на Европейското икономическо пространство. Някои характеристики и изисквания на сайта обаче включват прехвърляне на информация към доставчици на услуги извън трети страни.

Запазване и изтриване на лични данни

Запазване и изтриване на лични данни

Можете да поискате да спрем всички комуникации относно нашите продукти и услуги. Въпреки това, ние запазваме по-голямата част от вашите данни в продължение на 5 години след заявката ви.

Вашите лични данни и как го използваме

Вашите лични данни и как го използваме...

Разделяме личните данни, които съхраняваме в категории, и за всяка категория описваме видовете лични данни, които обработваме, източника на тези лични данни, целите, за които обработваме данните, и правните основи на обработката.

Предоставяне на личните ви данни на други

Предоставяне на личните ви данни на други

Ние използваме редица трети страни, за да подпомогнем предоставянето на нашите услуги. Тази част обяснява тези трети страни и какви лични данни можем да споделим с тях.