join-in-telegram-whatsapp-cryptolocalatm

Присъединете се към семейството на CryptoLocalATM

След множество заявки, направени от нашите любими клиенти, ние официално обявяваме откриването на каналите WhatsApp и Telegram, посветени на непрекъснатото развитие на услугите на CryptoLocalATM.

 


За какво ще бъдат тези канали?

В тези канали ще бъдете актуализирани su новини за блокчейн, промоции, кодове за отстъпки, инициативи и нови инсталирани работни станции, няма да бъдете бомбардирани (ние също мразим спама)


ГОТОВИ ЛИ ЛИ ДА ЗНАЕТЕ СЛЕДВАЩИТЕ ИНСТАЛАЦИИ, ЧЕ ЩЕ СЕ СЛЕД НЯКОИ СЕДМИ?

ПЪРВАЙТЕ В ТОЧКА … ЩЕ ЗНАЕТЕ СЛЕД

ИЛИ ИЗТЕГЛЕТЕ НАШЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ: