Система за заявки за правоприлагане на CryptoLocalATM

Само за правителствени и правоприлагащи органи

Добре дошли в системата за заявки за правоприлагане на CryptoLocalATM (LERS). Правителствените и правоприлагащите органи могат да използват тази система, за да изпращат заявки за информация.

CryptoLocalATM ще разгледа всеки един казус и ще сътрудничи във всеки казус, за да разкрива информация в съответствие със закона и в съответствие с нашите Условия за ползване и приложимите закони.

За да получите достъп до нашия LERS, трябва да сте правоприлагащ орган или държавен служител, упълномощен да

  1. събира доказателства във връзка с разследване или

  2. да подава официално искане за прилагане на закона.

С настоящото декларирам, че съм служител на правоприлагащите органи или държавен служител, упълномощен да отправя искания за правоприлагане или запитвания до CryptoLocalATM и такъв достъп се иска в официално качество. Разбирам, че ако направя неразрешено искане, може да подлежа на наказателно преследване. За допълнителна информация, моля, вижте Насоки за правоприлагане на CryptoLocalATM.

Приемам условията